Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Joroisten kunta

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Joonas Tyrväinen
+358 40 7514 777
joonas.tyrvainen@joroinen.fi

3. Rekisterin nimi
Kotkatharjun ulkoilualueen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään ainoastaan yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan luovuttamat tiedot kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden luovuttamat tiedot verkkosivun lomakkeilla.

7. Tietojen säännönmukaiset luvutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki ainestot säilytetään salasanalla suojatuissa palveluissa ja aineistoja pääsee käsittelemään vain nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssä vaadittaviin tehtäviin.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot.
Tietojen tarkistuspyynnöt joonas.tyrvainen@joroinen.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäväksi oikeiksi.
Tietojen oikaisupyynnöt joonas.tyrvainen@joroinen.fi